Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

 Перелік документів для вступу до аспірантури
Перелік документів для вступу до аспірантури PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 21 March 2010 16:13Докторантура, аспірантура

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"


Офіційний сайт


Контактна інформація:

Адреса: вул. Артема, 58, кімн. 308-а,

м. Донецьк-1, 83001, Україна 
Тел.:  + 380 62 (301-07-72) 
Факс: + 380 62 (305-35-67) 
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Завідуючий докторантурою, аспірантурою
ДВНЗ «Донецький національний
технічний університет»:
к. ф.-м. наук, доцент
Макогон Борис ПетровичПідготовка науково-педагогічних і наукових кадрівПерелік документів для вступу до аспірантури


Вступники до аспірантури подають такі документи:


1. Заява на ім'я ректора ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (заповнити бланк від руки - !) Завантажити зразок.


2.

а) особовий листок з обліку кадрів (завантажити зразок) з фотографією 6х4 (завірений печаткою і підписом начальника відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де навчається або працює вступник);

б) анкету (завантажити файл) вступника до аспірантури / докторантури;

в) автобіографію (завантажити файл) вступника.


3. Реферат за спеціальністю (вимоги до реферату) або список наукових праць (форма списку) і відтиски опублікованих наукових праць (при наявності не менше 2-х статей, оприлюднених у фахових виданнях, визначених МОН України). Список наукових праць засвідчується вченим секретарем відповідного ВНЗ / НДІ.


4. Медична довідка про стан здоров'я за формою № 086-У (№ 086-о).


5. Копії:

а) диплому спеціаліста або магістра;

б) додатку до диплому бакалавра;

в) додатку до диплома спеціаліста або магістра.


6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).


7. Копія трудової книжки (завірена печаткою і підписом начальника відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник).


8. Рекомендація для вступу до аспірантури для тих осіб, які закінчили ВНЗ у поточному році (NB! - Ксерокопія протоколу ДЕК).


9. Рецензія наукового керівника на реферат (з оцінкою) - в разі подання реферату.


10. Висновок наукового керівника за результатами співбесіди з кандидатом, згода наукового керівника на наукове керівництво - у бланку заяви (від руки).


11. Виписка з протоколу засідання кафедри (завантажити файл).


12. Виписка з протоколу засідання ради факультету (завантажити файл).


13. Один з двох видів документів, яким встановлюється взаємозобов'язання університету і аспіранта:

а) Угода (завантажити файл) в 2-х примірниках (додаток № 1 до постанови КМУ від 01.03.99 р. № 309) - для вступників на держбюджетні місця;
б) Договір у 2-х або 3-х примірниках - для вступників на платну форму навчання (заповнюється в Докторантурі, аспірантурі університету).


14. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.


15. Копії:

а) паспорту громадянина України (1-3 та 11 стор.);
б) свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.


16. Заява про згоду на обробку персональних даних.


17. 2 швидкозшивача (картонні), 2 "файли" формату А-4.


Примітка:


1. При пред'явленні вище означених документів при собі мати оригінали:


• паспорту громадянина України;

• диплому спеціаліста або магістра та додатки до дипломів бакалавра та спеціаліста або магістра);

• довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
• свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

• для військовозобов'язаних - військового квитка (посвідчення про приписку до призовної дільниці).


2. Для вступників до цільової аспірантури - лист-клопотання від організації і гарантійний лист про сплату за навчання.


До уваги усіх вступників до аспірантури!


Вступники до аспірантури при подачі документів, визначених у переліку, додатково подають до Докторантури, аспірантури університету службову записку завідуючого кафедрою (завантажити файл) на ім'я проректора з наукової роботи із зазначенням списку членів комісії з прийому вступного іспиту зі спеціальності. До складу предметної комісії з 3-х осіб обов'язково входять:


• завідувач кафедри (доктор або кандидат наук);
• передбачуваний науковий керівник - професор або доцент кафедри (доктор або кандидат наук);
• член комісії, який має науковий ступінь (не менше кандидата наук).


У випадку, якщо завідувач кафедрою є передбачуваним науковим керівником, до складу предметної комісії з 3-х осіб входять:


• завідувач кафедри - передбачуваний науковий керівник (доктор або кандидат наук);

• професор кафедри (доктор або кандидат наук);

• член комісії, який має науковий ступінь (не менше кандидата наук).


Контактна інформація